DENİZ YOLU

Küreselleşme ile birlikte denizyolu taşımalarının hacmi de artmıştır. Taşınan yükler içinde sanayinin ihtiyacı olan ve değişik alanlarda kullanıma sahip tehlikeli yüklerde bulunmaktadır. Günümüzün en modern taşıma şekli olan konteyner taşımacılığı da özellikleri nedeniyle az miktarlarda fakat çok sayıda tehlikeli yüklerin taşınmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla tehlikeli yüklerin limanlarda neden olabileceği kazalar konusunda güvenli operasyonların yürütebilmesi son derece önemli hale gelmiştir. Bununla birlikte konteyner terminallerinde çalışan personelin ve terminal yönetimlerinin güvenlikle ilgili kültüre sahip olmaları ve bu kültürün yönetim uygulamalarındaki etkisi de son derece önem kazanmaktadır.

Deniz taşımacılığında gemi, taşınacak tehlikeli maddenin özelliklerine ve yaratabileceği tehlikelere göre seçilir. Yükün paketlenmiş veya dökme olması da gemi türünü belirlemede önemli bir etkendir. Kullanılacak araçlar kuru yük gemileri, konteyner gemileri, petrol tankerleri, kimyasal tankerler, LPG tankerleri olarak sayılabilir. Deniz yolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasında dikkate alınacak en önemli kavramlar; sağlık, güvenlik ile çevrenin korunmasıdır. Geçmişte meydana gelen birçok tanker kazaları veya buna benzer kazarlar çevrede ve doğal hayatta çok ciddi zararlara sebebiyet vermiştir. Deniz yolu ile taşımacılıkta tehlikeli maddeler yüklü geminin hangi bölümünde bulunmalı ona çok dikkat edilmelidir. Geminin sıcak makine dairesinden ya da geminin yakıt tankından etkilenme ihtimali düşünülmelidir.