EGİTİM

EĞİTİM

EĞİTİMİN AMACI

ADR yönetmeliği kapsamında Tehlikeli Maddelerle ilgili faaliyet gösteren, dolduran, taşıyan, elleçleyen, paketleyen vb. işletmelerin sözleşme gereğince uyması gereken kurallar hakkında bilgi sahibi olmaktır.

TEHLİKELİ MADDE GENEL FARKINDALIK EĞİTİMİNE KİMLER KATILMALIDIR?

ADR Yönetmeliği gereği bilinç kazandırma eğitimi; tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde yer alan ve faaliyet gösteren tüm işletmelerin ilgili personeline aldırmaktan sorumlu olduğu bir eğitimdir. “Hizmet içi Farkındalık”, “Tehlikeli Madde Temel Eğitimi”, “Göreve Özgü Eğitim” gibi isimlerle de anılan bu eğitimlerin, İşletmenin hangi sorumlulukta olduğuna ve Proses tipine göre “Temel Eğitim”e ilave farklılık oluşturacak şekilde verilmesi gerekir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Personel tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olmalıdır.

– ADR Yönetmeliği hakkında Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bazı tanımlar

– Tehlikeli Maddelerin sınıflandırılması

– Muafiyet kapsamındaki işlemler ve taşımalar

– Tehlikeli Madde taşımacılığındaki tüm tarafların sorumlulukları ( Ambalajlayan, Gönderen, Yükleyen/Dolduran, Taşıyan, Boşaltan/İndiren, Alıcı)

– Tehlikeli Maddelerin sevkiyat prosedürleri

– Ambalajlama Prosedürleri

– Taşıma faaliyetlerine ve teçhizatlarına ilişkin hükümler

– Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler

– Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar

– Tehlikeli Madde taşımacılığında belgeler

– Tüneller ve tünel kısıtlamaları

– Atık taşımacılığı

GÖREVE ÖZGÜ EĞİTİM
Personel, görevleriyle ve sorumluluklarıyla orantılı olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren
düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim almalıdır.
Tehlikeli malların çok modlu şekilde taşındığı durumlarda, personel diğer taşıma türleriyle ilgili
zorunluluklar hakkında bilgilendirilmelidir.

GÜVENLİK EĞİTİMİ
Personel, yüklemeyi ve indirmeyi de içeren tehlikeli malların taşınması sırasında oluşan bir kazadaki yaralanma veya patlama riskinin derecesine bağlı olarak tehlikeli malların zararlarını ve tehlikelerini
kapsayan eğitimi almalıdır.
Sağlanan eğitim personeli güvenli elleçleme ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçlamalıdır.