MARKA TESCİL BELGESİ

MARKA TESCİL BELGESİ

Ürün ya da hizmetin, bir işletme veya bir şahsa ait olduğunu gösteren ve benzerlerinden ayırt edilmeye yarayan her türlü isim ve şekil (Logo) markadır. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir.

Markanın ayırt edici olması şarttır. Yapılan işi açıklayan ya da daha önce başkasının tescil ettirdiği markalar ayırt edici olmadığı için tescil edilmez.

İşletmelerin kuruluşları esnasında unvanlarını Ticaret Odaları’na tescil ettirmeleri, markalarının da tescil olduğu anlamına gelmez. Marka Tescili konusunda tek yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Tescil edilen bir marka, aynı mal veya hizmet sınıfında başka bir kurum ya da kişi tarafından kullanılamaz!

Tescil edilen bir marka, aynı mal veya hizmet sınıfında başka bir kurum ya da kişi tarafından kullanılamaz. Marka başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, gün, saat ve dakika itibariyle incelemeye alınır. Başka kişi ya da işletmeler tarafından daha sonra aynı mal ve hizmet sınıfı için yapılan marka başvuruları ret edilir.

 MARKA TESCİLİ NASIL YAPILIR?

Marka tescil süreci, gerekli evrakların tamamlanması ve Türk Patent ve Marka Kurumu ’na başvuru ile başlar. İlk incelemeden sonra uygun olmayan bir durum varsa ret ya da kısmi ret kararı verilebilir.

Uygun bulunup reddedilmeyen markalar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından üç ay süre ile Marka Bülteninde yayınlar ve bu süre içerisinde itiraz varsa inceler, haklı görürse markanın reddine ya da kısmi reddine karar verebilir veya itirazı ret edebilir.

İtirazı reddedildiyse markanın tesciline karar verilir ve başvuru sahibine Marka Tescil Belgesi verilir. Tescil edilen bir marka 10 yıl süre ile korunur.

GEREKLİ EVRAK/BELGELER

Marka tesciline kişi de, tüzel kişiler de başvurabilmektedir. Şayet başvuran tüzel kişiler ise gerekli evraklar şunlardır;

Vergi Levhası

Vekaletname

Marka tesciline başvuracak kişi gerçek kişi ise gerekli evraklar şunlardır;

T.C. Kimlik Numarası

Vekaletname