YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZDAN

 

Bu ülkenin kalkınması için fertten topluma, araçtan amaca doğru bize hediye edilen her günün kıymetini bilerek dolu dolu çalışmalı, etkin ve verimli bir şekilde ekonomimize katkı sağlamalıyız.

Bu yola çıkmakta ilk amacımız; kurumsallık konusundaki başarımızı, 21 yıllık danışmanlık tecrübemizi bu sektörde açıkça göstermek ve sergilemekti. 2004 yılı itibari ile yapmış olduğumuz paylaşımlara, yazdığımız yazılara bakıldığında elbette ki bugün bu işe soyunan birçok meslektaşımızdan çok daha eski ve donanımlı bir ekibimizin ve bilgi havuzumuzun olduğu da görülecektir.

ADR kısaca Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması, Türkiye’de henüz tam olarak uygulanmasa da uygulama aşamasında olan bir tatbiktir. Şu anda sadece Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi kurumları ilgilendiren bu uygulama yakın zamanda bu konuda herhangi bir faaliyeti olmayanı bir başka deyişle konudan bihaber olan kuruluşları etkileyecektir.

RID Tehlikeli Malların Demiryolu Taşımacılığına ilişkin bir düzenlemedir. Burada da sınırlarımız için yerli / yabancı tren ve vagonların, taşımayı yapacak doldurucu, ambalajlayıcı, taşıyıcı, boşaltıcı, alıcı demiryolu altyapı işlerini, elemanlarını, demiryolunda kullanılan ambalajları ve yük birimlerini ilgilendiren madddelerdir.

IMDG Kod, Tehlikeli Malların Denizyolu Taşımacılığına ilişkin düzenlemelerdir. Yine karasularımızda yüzen yerli/yabancı gemi ve deniz taşıtlarında taşınan tehlikeli maddeleri kapsar. Ayrıca tehlikeli maddelerin gemide ve kıyı tesislerinde yüklenmesi, elleçlenmesi, depolanması, taşınması ve boşaltılması işlemlerinin tamamı ve bunları gerçekleştiren taraflar ve elemanları için geçerlidir.

Kim hangi alanda başarılı olduğunu hissediyorsa; teknik ve teorik tüm gelişmeleri, ahlaki,vicdani ve insani bir bakış açısı ile ele alarak ona göre bu ülke için çalışmalıdır. Kim hangi alanda başarılı ise o alanda daha çok çalışmalı, yani bilim, eğitim, sanayi, teknoloji, sanat,spor,ar-ge tüm gelişmeleri takip etmelidir. Unutmamalıdır ki katmadeğer yaratan her adım çocuklarımızın geleceğine katkıda bulunacaktır

Murathan AKDEMİR