ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerjinin verimli kullanılması esasına dayanmaktadır. Günümüzde enerji kaynakları giderek azalmaktadır.

Buna bağlı olarak enerji tasarrufu, enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerjinin geri kazanımı ve tekrar kullanımı giderek daha da önem kazanmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, işletmelerin enerji politikalarının gelişimini sağlar ve buna uygun faaliyet planlaması yapma imkanı verir.

 

ISO 50001 BELGESİ ALMANIN FAYDALARI

Enerji masraflarında düşüş sağlar.

Yasal yükümlülük olan sera gazı emisyonlarında düşüş sağlar.

Enerji konusunda zayıf noktalar ve riskler belirlenmiş olur.

Enerji tasarrufu konusunda farkındalık sağlanmış olur.