UN ONAYLI AMBALAJ TEDARİGİ

ADR ONAYLI AMABALAJ / UN ONAYLI AMBALAJ

ADR’ye Uyumu Ambalajların Özellikleri Nedir?

Tehlikeli maddeler taşındığından, mutlaka kapalı bir şekilde (dökme taşımalar hariç) taşınmalıdır. Tehlikeli madde paketleri; normal şartlar altında, maddeler dışarıya sızmayacak şekilde imal edilmiş ve kapatılmış olmalıdır. Paketler yapılarına ve kapasitelerine göre farklılık göstermektedir. Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır. Bu işaret; Test Detaylarını, Üretim Tarihi, Onaylayan Ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır.

Tehlikeli Madde Taşıyacak Ambalajların Temel Özellikleri;

Tehlikeli mallar; taşıma üniteleri arasındaki aktarma, taşıma üniteleri ve depolar arasında aktarma ile müteakip olarak manuel veya mekanik elleçleme için bir paletten veya ambalajdan ayırma da dahil olmak üzere normal olarak taşıma esnasında maruz kalınabilecek darbe ve yüklemelere dayanabilecek sağlamlıktaki kaliteli ambalajlara yerleştirilmelidir. Ambalajlar taşımaya hazırlanırken, taşıma sırasındaki normal koşullar ya da titreşim ve nem veya basınç değişikliklerinin (örneğin rakımdan kaynaklanan) neden olabileceği içerik kaybını önlemek üzere hazırlanmalı ve kapatılmalıdır. Ambalajlar, üretici tarafından verilen bilgilere uygun şekilde kapatılmalıdır. Taşıma esnasında ambalajların dış kısımlarına herhangi bir tehlikeli kalıntı yapışmamalıdır. (ADR 4.1.1.1)

Tehlikeli mallarla doğrudan temas eden ambalaj kısımları;
Tehlikeli mallardan etkilenmemeli veya bu nedenle önemli ölçüde zayıflamamalıdır;Reaksiyon hızlandırma veya tehlikeli mallarla tepkimeye geçme gibi tehlikeli etkilere neden olmamalıdır.Normal taşıma koşulları altında tehlike teşkil edebilecek tehlikeli maddelerin nüfuz etmesine izin vermemelidir. (ADR 4.1.1.2 c)Sıvılar yalnızca normal taşıma koşullarında oluşabilecek iç basınca uygun bir dirence sahip ambalajlara doldurulmalıdır. (ADR 4.1.1.10)Bölüm 6.1’de belirtilen ve sıvı içermesi planlanan tüm ambalajlar uygun sızdırmazlık testini başarılı şekilde geçmelidir (ADR 4.1.1.12)Doldurma maddelerinin sıtandart sıvılara özümlenmesi yoluyla IBC’lerde dahil olmak üzere plastik ambalajların kimyasal uyumluluğunun doğrulanması.
ADR’ye göre ambalaj seçiminde ambalajlama talimatları kullanılır. Ambalajlama talimatları UN numarasına göre ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer almaktadır.

Tehlikeli Madde Ambalajlarının UN Onayı

Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod (ADR 6.1.2)
Tehlikeli malların taşınmasında kullanılacak tüm ambalaj tipleri test edilip yetkili mercilerce onaylandıktan sonra “UN” sembolü ve devamında gelen çeşitli ifadeler ile kodlanır.UN Ambalaj Kodu, uluslararası standartta ambalajı kullanacak her bir yetkiliye, bu ambalajın tehlikeli malları içermesi için uygun olduğu mesajını vermektedir.