EK-3 RAPORU FAALİYET ANALİZİ / MUAFİYET RAPORU

 

İŞLETMELERDE EK-3 RAPORU VE FAALİYET ANALİZİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Konularının belirlenmesinde ve Tehlikeli madde faaliyetinin analiz edilmesi konusunda  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlıgı Kuruluşu (TMGDK) ları yetkilendirmiştir. Ek-3 faaliyet analizinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Duzenlenmesine İliskin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yçnerge esas alınır..

İşletmenin faaliyet konusunun Yönergenin 2. maddesine göre değerlendirilmesi

Tehlikeli maddelerin işletmeye hangi taşıma şekli ile geldiği (paket, dökme, tank), 

İşletmeye gelen veya gönderilen tehlikeli maddelerin uygun taşıma yetki belgesine sahip   araçlar ile yapılıp yapılmadığının (Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO) açıklanarak belirtilmesi,

İşletmeye gelen tehlikeli maddelerin boşaltma işlemlerinin kimin tarafından yapıldığının (Örneğin, boşaltma işlemi bir sözleşmeye bağlı olarak taşımacı tarafından yapılıyorsa, boşaltan taşımacı olup, taşımacının boşaltan olarak TMFB sahibi olması zorunludur)

 Tehlikeli maddelerin işletmeden hangi taşıma şekli ile gönderildiği (paket, dökme, tank),  6- Gönderilen tehlikeli maddenin paketlenmesi, doldurulması veya yüklenmesinin gönderen tarafından veya üçüncü taraflarca yapılıp yapılmadığının belirtilmesi,

GEREKMEKTEDİR

MUAFİYET RAPORU

İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.