HAVA YOLU

Tehlikeli maddeler, özelliklerinden dolayı uçak, yolcu ve diğer gönderilerin güvenliğini tehdit eden kargolardır ve çok sıkı denetim altındadır. Tehlikeli maddelerin hava yolu ile nakliyesine sadece özel durumlar ve belirli şartlar altında izin verilir. Hava yoluyla taşınmaya uygun olmayanlar taşıma sürecinden tamamen çıkarılırlar.

Tehlikeli madde kazası dışında uçakla tehlikeli madde taşınması sırasında, uçak bordasında vukuu bulması gerekmeksizin, kişi yaralanması, mal hasarı, yangın, kırılma, dökülme, sıvının akması ya da radyasyon yayılması veya yük içeriğinin tahrip olması durumları uçağı veya mürettebatını ciddi tehlikeye atabilir. Bu durumlar tehlikeli malların taşınması tehlikeli mallar olayı olarak addedilir. Bu zehirli atıklar ve kullanımı konusunda ilgili tüm tarafların ortak terimler ve tanımlar kullanması önemlidir.

Tehlikeli kargo taşıyan uçakların yalnız kargo taşımaları, yolcu taşımamaları gerekir. Tabii bazı maddeler yolcu uçaklarında taşınabilir ama bazıları kesinlikle yasaktır. Tabii burada da bu maddelerin belli düzenlemeler sonucu taşınma ihtimalleri vardır. Örneğin manyetik alanı 1,5 metre alan paketli maddeler yasaklı maddeler içinde sayılırken, daha düşük seviyedekilerin yapılacak düzenlemeler ile taşınma ihtimali vardır.

Eğer tehlikeli maddeler;

Sıvı bir maddenin kapalı kaptaki parlama noktası 60,5 0C’den ve hakiki kaynama noktası 35 0C den az ise

Çarpma ve sürtünmeden dolayı katı bir madde, yanma ve patlama özelliğine sahipse

Madde su ile temas ettiğinde yanıcı gaz çıkartıyorsa

Madde durduğu yerde oksijen gazı çıkartıyorsa

Madde kendiliğinden ayrışarak patlamaya neden oluyorsa

Madde süratle yanma özelliğine sahipse

Madde diğer maddelerle birlikte reaksiyona girme özelliğine sahipse

Katı bir madde, ağız yolu ile alındığında hassas zehir miktarı; LD50 mg/kg = 200 mg’dan az ise

Sıvı bir madde, ağız yolu ile alındığında hassas zehir miktarı; LD50 mg/kg = 500 mg’dan az ise

Madde deri yolu ile alındığında hassas zehir miktarı; LD50 mg/kg = 1000 mg’dan az ise

Madde solunum yolu ile alındığında hassas zehir miktarı; LC50 mg/L. = 10 mg’dan az ise

Madde insan derisi ile temas ettiğinde 4 saate kadar insan dokusunu tanınmaz hâle getiriyorsa

2,1 metrelik bir mesafede maddenin manyetik etkisi 0,002 Gauss’ın üstünde olması

Maddenin yapısında radyoaktif madde varsa ve göze zarar veriyorsa

Çelik tüpler içerisinde basınç ve derin dondurucu altında sıvılaştırılmış gaz içeriyorsa

Maddenin teknik ismi IATA DGR kitabında var ise ve tehlikeli madde sınıfında tanımlanıyorsa birleşmiş Milletler ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre marka ve şartları ayarlanmış ve testten geçmiş paketlerle havayoluyla taşınması gerekmektedir.