TMGDK

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD)Nedir ?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı; tehlikeli madde dolduran, taşıyan, yükleyen, boşaltan ve alıcı/satıcı işletmelerde ADR konvansiyonu madde 1.8.3 kapsamında yükümlülükleri taraflara göre yerine getiren ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kişiyi ifade eder.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görevlendirilmesi

Genel Farkındalık, Göreve Yönelik Eğitim ve Emniyet Eğitimleri

İşletmelere Özgü Dokümantasyon

Aylık Düzenli Saha Ziyaretleri

Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürleri

Ulusal ve Uluslar Arası Mevzuat Takibi

Tehlikeli Madde Rehberi Hazırlanması

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri

Kaza Raporu İşlemleri

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi

TMGD/TMFB Muafiyet Raporunun Hazırlanması

Taşımacılık İşleminde Zorunlu Olan Etiket, Levha, Turuncu Plaka ve Teçhizat Temini

Hangi firmalar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet almalıdır?

Tehlikeli Maddelerim Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili gönderen, alıcı, boşaltan, dolduran, paketleyen, yükleyen vb. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almakla yükümlüdür.

Firmalar neden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet almak zorundadır?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 9. Maddesindeki Belge Sahiplerinin Yükümlülükleri başlığında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahipleri; “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’i hükümleri kapsamında TMGD istihdam etmek veya TMGDK’dan hizmet almakla yükümlüdür.” denilmektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Hizmetini Kimler Verebilir ?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetini T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Yetkili Kuruluşlarından yasal mevzuatlar çerçevesinde verilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının (TMGDK) Hizmet Verme Şartları Nelerdir ?

TMGDK bünyesinde hizmet veren bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, TMGD Hakkında Tebliğ’in 23. Maddesinin 5. Bendi gereğince Kuruluş tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için görevlendirilebilir.
TMGDK bünyesinde ise Bakanlığın yapmış olduğu sınavdan başarılı olan biri en az 3 yıllık deneyimli olmak üzere en az üç personel istihdam edilmelidir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşunun görev ve yükümlülükleri TMGDK’lar hizmet verdiği işletmelerde, Tebliğ’in 23 üncü maddesinde tanımlanan TMGD’lerin görev ve yükümlülükleri kapsamında sorumludurlar.
TMGDK’lar çalıştırdıkları TMGD’lere faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyacakları her türlü teknik teçhizat ve kişisel koruyucu ekipmanı sağlamak zorundadır.
TMGDK’lar hizmet verecekleri işletmelerin tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine uygun sertifikaya sahip (ADR/RID/IMDG kod) TMGD’yi görevlendirmek zorundadır.
İşletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti sunmak üzere TMGDK’larca görevlendirilen TMGD’ler tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporlarına dair kayıtlar TMGDK arşivinde tutulur. Bu kayıtlar istenmesi halinde denetim yetkililerine gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar TMGDK’larca işletmeciye teslim edilir.
TMGDK’lar, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yetkilerinin tamamını veya bir kısmını devredemezler.
TMGDK’lar herhangi bir sebeple faaliyetten çekilme veya belgelerinin İdarece iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını İdareye iade ederler. Faaliyetten çekilen TMGDK tarafından hizmet verilen işletmelerin mağduriyetinin önlenebilmesi için Faaliyetten çekilmek isteyen TMGDK hizmet verdiği işletmeleri hizmet alabileceği başka bir TMGDK’ya devretmeden faaliyetten çekilemez. Şayet bu işlevi yerine getiremeyecek ise idareye bildirimde bulunur. İdarece gerekli önlem alınır. Bu durumda TMGD’ler herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan yeni bir TMGDK’da istihdam edilebilirler. İdarece belgesi iptal edilen TMGDK’larda ise hizmet alan işletmelerin mağduriyeti idarece alınacak tedbirlerle önlenir.
TMGDK’da koordinatör olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, TMGDK’larca en geç 30 gün içerisinde yeni koordinatörü U-net otomasyon sistemi üzerinden atanması zorunludur.
TMGDK’lar istihdam ettikleri TMGD’ler için EK-4’deki formata uygun kimlik belgesi düzenler.
TMGDK’lar işletmelere TMGD hizmeti vermesi durumunda, işletme ile TMGDK arasındaki sözleşmeyi eş zamanlı olarak işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisi ile U-net otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır.
TMGDK’lar bünyesinde istihdam edeceği TMGD’leri U-net otomasyon sistemi üzerinden bildirir.
TMGDK’larda istihdam edilen bir TMGD’nin ayrılması sonucu asgari bulundurması gereken TMGD sayısının altına düşmesi durumunda, 30 gün içerisinde istenilen niteliklere uygun yeni bir TMGD istihdam eder ve İdareye bildirir.

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçta Bulunması Gerekenler ?

1) 20 CM YAZI BOYUTLU 3 ADET KIRMIZI ÜZERİNE BEYAZ YAZILI "TEHLİKELİ ATIK

TAŞIMA ARACI" YAZISI

2) 2 ADET TEKER TAKOZU

3) 2 ADET 6 KG'LIK YANGIN TÜPÜ

4) 1 ADET TEHLİKELİ ATIK LEVHASI (TURUNCU DEFTER ŞEKLİNDE)

5) 1 ADET BOŞ/DOLU LEVHASI

6) 2 ADET E BELGELİ REFLEKTÖR

7) 2 ADET CE BELGELİ ÇAKAR LAMBA

8) 2 ADET E BELGELİ SEYYAR REFLEKTÖR

9)1 ADET AVADANLIK

10) 3 ADET KESİLMEYE DAYANIKLI ELDİVEN

11) 1 ADET BARET

12) 1 ADET İLK YARDIM SETİ

13) 1 ADET FOSFORLU YELEK

14) 1 ADET MIKNATISLI TEPE LAMBASI

15) 1 ADET GAZ MASKESİ VE FİLTRESİ (DRAGER MARKA)

16) 36 ADET TEHLİKE LEVHASI

Yol Kenarı Denetimlerinde Bakılan Hususlar ?

1)Tehlikeli Madde Taşımacılığı sürücü eğitim sertifikası (SRC-5 )

2) Araçtagörevli her personel için resimli kimlik belgesi ( nüfus cüzdanı,sürücü belgesi veya pasaport )

3) Taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan Yazılı talimat

4) Birden fazla modla taşınan yükler için Çok modlu tehlikeli mal taşıma formu

5) Taşıtlar için geçerli ADR uygunluk belgesi

6) ADR'de tanımlanan sınıf 1, sınıf 6 ,sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında Taşıma İzin Begesi

7) Tehlikeli Maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi

Firmalarda Yangın Dolabında Olması Gereken Malzemeler ve Yangın Dolabında Bulunması Gerekenler ?

1) Megafon

2) Işıklı Radyo

3) Ledli El Feneri

4) Koruyucu Emniyet Bareti

5) Düdük

6) İlk Yardım Çantası

7) Draeger Parat C Yangından Kaçış Maskesi

8) Yanmaz İtfaiyeci Elbisesi

9) Isıya Dayanıklı Kevlar Eldiven

10) Isıya Dayanıklı Deri Eldiven

11) Reflektörlü Yelek

12) Solunum Seti

13) İtfaiyeci Çizmesi

14) Çekiç

15) Yangın Battaniyesi

16) 1 Kg Yangın Tüpü

17) Baltalı Kazma

ADR Ekipmanları?

1) Yüz Maskesi Drager

2) ABEK1 özellikli 2 adet Filtre

3) Aydınlatma aparatı (Fener) spark-proof

4) 3 adet Toshiba pil

5) Göz yıkama solisyonu 500 ml.

6) Google tam koruma emniyet gözlüğü

7) Ayarlanabilir Emniyet gözlüğü

8) Ultranitril kimyasal eldiven 1 çift

9) Reflektif uyarı yeleği EN 471

10) Kapşonlu koruyucu tulum

11) Drenaj koruyucu (Kanalizasyon örtüsü)

12) 2 Adet Reflektör metal ayaklı (E Belgeli)

13) Askılı kamyon takozu

14) Toplama Kabı/Atık torbası (2' li set)

15) Kürek

16) ADR Çantası