TEKSTİL VE DERİ SEKTÖRÜNDE TMGD

 

         Tekstil ve Dericilik sektöründe hammadde olarak , hayvansal ve bitkisel lifli organik ve inorganik (Polyester, Polyamid vb) gibi ürünler kullanılmaktadır. Bu hammaddelerin giyilebilir hale gelene kadar geçirdiği süreçte bazı kimyasallar ile desteklenerek ve direk kimyasallar ile işlemler uygulanmaktadır. Bunlar temizleme, haşıllama, dokuma, önterbiye, boyama, apre, baskı, bitirme işlemleridir. Bu işlemler esnasında kullanılan bazı kimyasallar ise; Kullanım esnasında ürünlerin çekmemesi, boya ve baskının korunması için formaldehit, Çeşitli solventlerle seyreltilmiş erimiş plastik, Boyar maddeler, perflorlu bileşikler, Nonil Fenol, Nonil Fenol Etoksilatlar.. v.b gibi maddeler ADR hükümlerine tabi olup, bir takvim yılı içerisinde 50 ton ve üstü işlem yapılan tesisler Tehlikeli, Maddelerin Karayoluyla Tasınması Hakkında Yönetmelik (ADR) cercevesinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak ve yetkilendirilmiş bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almaları zorunludur.

 TAKSİM TEHLİKELİ MADDE GUVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU

Profoyonel kadrosu ve sektördeki tecrübesiyle kaliteden ödün vermeden hizmet sağlayan lider bir kuruluştur.