TEHLİKELİ MADDE TASIYAN ARACLAR İCIN ONEMLİ BİLGİLER

    Tehlikeli Madde Taşıyacak Araçlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken Önemlİ Konular

Gerek ADR (Tehlikeli malların Uluslararası karayolunda taşınmasına dair Avrupa anlaşması ) gerekse tehlikeli maddelerin karayolunda taşınması hakkında yönetmeliğin temel amacı; tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak, bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu bağlamda mevzuatın amaca ulaşabilmesinin en önemli temel taşlarından biri de Tehlikeli madde taşınan araçlardır

Tehlikeli Madde Taşınan Araçlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

ADR Araç Uygunluk BelgesiBu belge, tehlikeli madde taşıyan tankerler ile Patlayıcı ve radyoaktif madde taşınan araçların ilgili ADR gerekliliklerine uygunluğunu gösterir. ADR Araç Uygunluk belgelerinin araçta bulunması gerekmektedir. Ülkemizde 2015 model ve üstü araçların ADR li olma zorunluluğu bulunuyor. ADR Araç uygunluk belgeleri (T9) bir yıl için düzenleniyor ve her yıl vize edilmesi gerekiyor. Patlayıcı Madde ile Radyoaktif madde dışında paketler halinde tehlikeli madde taşıyan araçlara ADR Araç uygunluk belgesi zorunluluğu yok.

TSE Taşıt Durum Tespit Belgesi

2015 model altında olup, ADR araç uygunluk belgesi olmayan tankerlerin yurtiçinde tehlikeli madde taşıyabilmeleri için TSE den Taşıt Durum Tespitlerinin yapılarak Taşıt Durum Tespit Belgelerinin alınması gerekiyor.

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçta Bulunması Gereken Belgeler

Yol kenarı denetim istasyonlarında, tehlikeli madde taşıyan araçlar denetleniyor. Araç Uygunluk Belgesi, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, ADR Taşıma Evrakı, Kaza Yazılı Talimatı, Taşıt Kartı aslı ve bazı tehlikeli madde sınıfları için ilgili bakanlıklardan alınmış izin belgesi fotokopisi bulunmaması durumunda yüksek miktarlarda cezalar uygulanıyor​​​​​​​

Araç İşaretleme

ADR mevzuatı gereği tehlikeli madde taşıyan araçlar, taşınan tehlike maddenin tehlikesini bildirir nitelikte levhalar ile standartlara uygun olarak işaretlendirilmelidirler. İşaretleme eksikliği olan taşıtlara yüksek miktarlarda cezalar uygulanıyor

Araç Teçhizatı​​​​​​​

ADR mevzuatı gereği, tehlikeli madde taşıyan araçlarda taşınan tehlikeli maddenin sınıfına göre sürücü kişisel koruyucu teçhizatlarının eksiksiz olarak bulunması gerekiyor. Bu teçhizatlar; Uyarı yeleği , kıvılcım çıkarmayacak yüzeye sahip el feneri, koruyucu gözlük, bir çift eldiven, en az iki adet uyarı levhası, aracın tekerlek çapına uygun takoz. Bazı sınıf tehlikeli maddeler taşındığında göz yıkama suyu, gaz maskesi, bir adet kürek, bir adet drenaj tıkacı, bir adet toplama kabı da ilave teçhizatlar olarak araçta bulunması gerekiyor​​​​​​​

Sürücüde Bulunması Gereken Belgeler​​​​​​​

Tehlikeli madde taşıyan araçları kullanan sürücülerin, bu yetkinliklerini gösterir belgelerini her bir taşıma sırasında yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Bu belgeler; SRC5,TANKER,SINIF1,SINIF7 belgesi, Psikoteknik değerlendirme raporu ve ehliyet