TEHLİKELİ MADDE GUVENLİK DANISMANI (TMGD)

TMGD’nin açılımı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’dır.

Bugüne kadar 48 ülkenin yer aldığı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) Türkiye’de 2010 yılında imza atarak kabul etmiş ve süreç içinde bu konuda hazırladığı tebliğ ve yönetmeliklerle ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. ADR mevzuatı gerekliliklerinden biri olarak Bölüm 1.8. uyarınca Tehlikeli Malların Karayolu ile Taşınması Kapsamında Faaliyette Bulunan Firmaların “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” (TMGD) bulundurması gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’nın büyük sorumlulukları vardır ve bu sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Öncelikli olarak yurt içinde ve yurtdışına taşınması sağlayan tehlikeli maddelerin güvenli olarak taşınmasını sağlamak ve gerekli önlemleri en başından almak zorundadır. Bu kişiler mevzuat kapsamında işlemlerini yürütmektedir.