TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALMA ZORUNLULUGU

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ (TMFB)

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi denir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin amacı, tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin, kayıt altına alınmasıdır.

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU
- Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
- Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
 Bu kapsam dışında kalanlar tehlikeli madde ile iştigal etseler de, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalarına ilişkin zorunluluk bulunmamaktadır. 

Ayrıca; Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanların da zorunluluğu bulunmamaktadır

 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınmasına ilişkin, başvuru sürecine dair dosyanın hazırlanması ve sürece dair iş ve işlemlerin takip edilmesi hususunda TAKSİM TMGD-K A.Solarak hizmet sağklamaktayız.