LOJİSTİK VE DEPOLAMA SEKTÖRÜNDE TMGD

 

            Karayolu taşımacılığı sektöründe özellikle tehlikeli maddelerin taşınması pek çok standarda ve kurala tabidir. Ülkemizin 2010 yılında taraf olduğu Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tasınmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (ADR ) ve bu anlaşmanın ışığında hazırlanan ulusal mevzuat çerçevesinde tehlikeli madde taşımacılığında araçların, sürücülerin, tankların, ambalajların, teçhizatların ve dokümanların standartları belirlenmiş ve tehlikeli madde taşımacılığının insan ve çevre sağlığına zarar vermeden maksimum verimlilikle taşınabilmesi için kurallar belirlenmiştir

          Yılda elli ton ve üzeri tehlikeli madde sevkiyatı yapan lojistik firmaları ADR Antlaişması ve ilgili yönetmelikler ve yönergeler cercevesinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak ve yetkilendirilmiş bir Tehlikeli Madde Guvenlık Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almakla yukumludurler..

TAKSİM TEHLİKELİ MADDE GUVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU

Profoyonel kadrosu ve sektördeki tecrübesiyle kaliteden ödün vermeden hizmet sağlayan lider bir kuruluştur.