KİMYA SEKTÖRÜNDE TMGD

 

Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik,
sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretiminin
gerçekleştirildiği tesislerden oluşmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ölçek ve
sermaye kaynakları açısından farklılık göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren
firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmakla birlikte, büyük
ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler de faaliyet göstermektedir.

 

Kimya sektörü ithalata bağımlı bir sektördür. Kullanılan hammaddenin yüzde 70’i ithal
edilmekte,%30’u ise yerli üretimle karşılanmaktadır. Plastik üretimin ana girdisi %90
oranında petrokimya sektöründen sağlanmaktadır. Petrokimya sektörü ise büyük ölçekli,
sermaye ve teknoloji yoğun bir sektördür. Plastik ve kauçuk sektörü %90’ın üzerinde
ithalata bağımlı bir sektördür.

 

Kimya sektörü sermaye-teknoloji yoğun bir sektör olduğu için işgücü yoğunluğu düşüktür.
Bu sebeple, kimya sektöründe yaklaşık 300.000 kişi istihdam edilmektedir. Kimya sektörü
istihdamının imalat sanayi içindeki payı yaklaşık olarak %9 seviyelerindedir.
Son dört yılda ağırlıklı kapasite kullanım oranı %75,3 olarak belirlenen kimya sanayii,
sermaye/teknoloji yoğun bir sektör olması nedeniyle işgücü yoğunluğu açısından nispeten
düşük bir oran oluşturmaktadır. İmalat sanayii istihdamı içindeki payı son beş yıldır
ortalama %8 düzeyinde seyreden sektörün, imalat sanayiinde yaratılan toplam katma
değer içindeki payı ise %13,77’ye karşılık gelmektedir.

 

Kimya Sanayi, lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde lokalize
olmuştur. Petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri
üreten kimya firmalarının çoğu Marmara Bölgesinin üç büyük sanayi ili olan İstanbul,
Kocaeli ve Sakarya’da, Ege Bölgesinde İzmir’de yerleşim gösterirken, gübre ve petrol
ürünleri firmalarının çoğu Akdeniz Bölgesinde toplanmıştır. Ayrıca Akdeniz bölgesinde ana
ham maddelerden olan soda, bikromat gibi önemli üretim merkezleri de bulunmaktadır.
Kimya sektöründe yaklaşık 2600 kimyasal madde ve müstahzarları üretilmekte ve bu
üretimlerde kullanılan yöntem ve teknolojilerin bir kısmı küresel rekabete ayak
uydurabilecek seviyededir. Ancak, plastik sektöründe plastik hammaddede yerli üretimin
yetersiz oluşu, deterjan, temizlik ürünleri, sabun, tabii kauçuk gibi sektörlerde hammadde
açısından dışa bağımlı olması sektörün gelişimi için önemli bir engeldir.

 

Türkiye’deki en büyük petrokimya şirketi eskiden bir kamu kuruluşu olan ve 2007 yılında
özelleştirilen Petkim’dir. Petkim’in öz sermayesinin % 51'i 2,04 milyar ABD doları bedelle
Socar-Turcas tarafından satın alınmıştır. Şirketin % 10’u hâlen Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na aittir ve kalan % 39 hissesi ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka
açık olarak işlem görmektedir. Petkim’in İzmir’deki Aliağa petrokimya tesisinin yıllık
kapasitesi 3,2 milyon tondur. Petkim’in ürün yelpazesi içinde LDPE, HDPE, PVC ve PP
ürünleri, masterbatch’ler, elyaf ve aromatikler yer almaktadır. Bu ürünler inşaat, elektrik,
elektronik, ambalaj, tekstil ve ayrıca tıp, boya, deterjan ve kozmetik sektörleri açısından
önem taşımaktadır. 

 

Petkim, birçok sektöre hammadde olarak ürettiği söz konusu ürünleri için ana girdi olarak
kullandığı naftayı, gerek yurt içindeki tek üretici olan Tüpraş’tan, gerekse ithalat yoluyla
yurt dışından temin etmektedir. Aynen Petkim gibi, eskiden bir kamu kuruluşu olan ve 2005
yılında özelleştirilen Tüpraş, ülkemizde ham petrol işleyen tek kuruluş olup, faaliyetlerini
İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’daki petrol rafinerilerinde sürdürmektedir. Şirketin
üretimini yaptığı ürünler; LPG, benzin, hafif ve ağır nafta, kerosen, hafif ve ağır dizel
(motorin) ve fuel oil yakıtıdır.

Turk Ekonomisı ve Turk Uretim Sanayisi için önemli olan 2600'den fazla tehlikeli madde ve kimyasalın işlem gördüğü bu piyasada 61 ulkenin taraf olduğu ADR ( Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tasınması Hakkında Yönetmelik ) ve Tehlikeli Madde Guvenlik Danışmanlığı Hizmetleri gerek lojistik gerek uretim asamasında profosyonel bir Tehlikeli Madde Guvenlık Danışmanlığı yönetimini gerekli kılmaktadır..

TAKSİM TEHLİKELİ MADDE GUVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU

Profoyonel kadrosu ve sektördeki tecrübesiyle kaliteden ödün vermeden hizmet sağlayan lider bir kuruluştur.