KALİTE BELGELENDİRME

 KALİTE NEDİR ? 

Kalite, ürün veya hizmetin belirlenmiş veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine cevap verebilen özelliklerin tamamına denir. Daha kısa ve anlaşılır bir tabirle kalite uygunluktur, verimliliktir, yaşam tarzıdır.

Farklı yaklaşımlara konu olan ve insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır.

Yüzyıllar boyunca önemine işaret edilen kalite, bir güvence ve kontrol sistemi olarak görülmüş ve ünlü düşünürlerin deyişleri arasında kendine yer bulmuştur.21. yüzyılın ikinci yarısından sonra organizasyon ve işletme süreçlerine dahil olarak kurum ve kuruluşların niteliklerini belirleyen bir araç haline gelmiştir.Bir organizasyon süreci içindeki kalite, en genel haliyle şu şekilde tanımlanabilir: “Standartlara ve mevzuatlara uygunluk”. Kalite kavramını ürün ve hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılama becerisi olarak tanımlayabiliriz.Kalitenin bu şekilde tanımlanmasında Toplam Kalite Yönetimi kavramı önemli bir rol oynamıştır. İlk kez 1926 yılında Henry Ford tarafından kullanılan Toplam Kalite Yönetimi kavramı, bir yönetim biçimi olarak organizasyonlardaki yerini almaya başlamıştır.

KALİTE GÜVENCESİ NEDİR?

Kalite (veya kalite güvencesi) iş, mühendislik ve imalat süreçlerinde ulaşılmak istenen amaçtır. Bu amacın belirlenmesinde müşteri memnuniyeti esas alınır.Bir hizmetin ve bir ürünün kalitesini belirleyen en önemli ölçüt müşterilerdir. Kurumların kalite odaklı bir hizmet vermesinde Uluslararası  Standarsiyon Teşkilatı (ISO) kararları dikkate alınır.ISO, 1947 yılında İsviçre’de kurulan, teknik ve teknik dışı alanlarda standartların nasıl olması gerektiğini belirleyen bir kurumdur.Kalite Yönetim Standartlarına  uygun olarak hizmet vermek isteyen işletmeler, ISO veya ISO tarafından akredite edilmiş organizasyonlardan kalite belgesi alması gerekmektedir.

KALİTE BELGESİ NEDİR ? NE İŞE YARAR ?

Kalite belgesi, bir kurum ya da markanın uluslararası mevzuatlara uygun ve güvenilir bir şekilde hizmet verdiğini kanıtlar. Kalite belgesi alan bir işletme için aşağıdaki ifadeleri kullanabiliriz:

Standartlara ve şartnamelere uygun bir şekilde hizmet verdiğini kanıtlar

Üretim, istihdam ve iş süreçlerinde istikrarlı bir şekilde çalışmalar gerçekleştirir.

Beklentileri karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlar.

İnsan sağlığı başta olmak üzere hayvan sağlığı ve çevrenin korunması konusunda farklı uygulamalar geliştirir.

Yasa ve yönetmeliklere uyum sağlayarak prestiji arttırır ve marka adını geleceğe taşır.

Çalışanlarına yönetime katılma özgürlüğü vererek motivasyon yükseltici eğitimlerle çalışanlarının organizasyon içindeki yerini sağlamlaştırır.

Ölçme ve değerlendirme süreçlerini titizlikle yerine getirerek daha olumlu bir hizmet anlayışı geliştirir.

Rekabetçi sektörlerde rakiplerine karşı üstünlük elde etmesi kolaylaşır.

Kalite bilincini arttırarak sürekli iyileşme içindedir ve bu iyileşmenin olumlu getirilerini kısa ve uzun vadede deneyimler.

Toplumun ya da belli bir kitlenin güvenini kazanarak potansiyel müşterilerini arttırır ve sektörün en iyilerinden biri olma yolunda başarılı adımlar atar.