İLAÇ VE ZİRAİ İLAÇ SEKTÖRÜNDE TMGD

 

         Tarım ilaçları bir diğer ifadeyle pestisitler zararlı organizmaları önlemek , kontrol altına almak yada zararlarını azaltmak için kullanılan madde veya maddelerden olusan karışımlardır.Pestisit,kimyasal bir madde , virüs yada bakteri gibi biyolojik bir ajan , antimikrobik , dezenfektan veya herhangi bir araç olabilir.Zararlı organizmalar insanların besin kaynaklarına , mal varlıklarına zarar veren hastalık yayan böcekler , bitki patojenleri , yabani otlar , yumusakcalar , kuşlar , memeliler , balıklar , solucanlar , ve mikroplar olabilir.

         Dünya Sağlık Orgütu'nun yaptığı sınıflandırmada en çok kullanılan 700 civarındaki pestisitin 33'ü insan sağlığına çok zararlı , 48'i oldukça tehlikeli , 118'i orta derecede tehlikeli ve 239'u daha az tehlikeli grupta yer alıyor.Sistemik bir pestisitin mekanızması şu şekildedir.Pestisit bitki tarafından emildikten sonra bitki iletim demetleri içinde yukarı ve aşağı hareket eder.

         İNSEKTİSİT --Böcek ve Haşerelere karşı kullanılan ilaçtır.

         FUNGUSİT   --FUNGUSLARA (MANTAR) karşı kullanılan ilaçtır

         HERBİSİT      Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçtır.

         MOLLİSİT      Yumuşakçalara karşı kullanılan ilaçtır.

         RODENDİSİT Kemirgenlere karşı kullanılan ilaçtır.

         NEMATİSİT   Nematotlara karşı kullanılan ilaçtır.

         AKARİSİT      Akarlara karşı kullanılan ilaçtır

         Kullanıldıkları canlıların yiyecek şeklinde insanlar tarafından kullanılmaları sonucunda insanlarda yaygın hastalıklara ve istenmeyen sıkıntılı durumlara sebep olurlar.Kimyasal psetisitlerin ve etken maddelerinin akut toksik etkileri vardır.Karbamatlar,Organofosfatlar ve klorlanmış hidrokarbonları , KOK ( Kalıcı Organik Kirleticileri ) , aldrin , endrin , toksafen , klordan , dieldrin , heptakol , mireks , DDT ve endüstriyel kimyasallar olan heksaklorobenzen ve Organofosforlu insektisitler içeren bircok pestisit toksik etkiye sahiptir.

         ADR açısından bakıldığında ZİRAİ İLAÇ ve PESTİSİTLER Sınıf 6.1 sınıfına girmektedir.TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DUZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE' ye göre.Sını1 , Sınıf 6 ve Sınıf 7 grubuna giren tehlikeli maddelerle işlem yapan işlşetmeler herhangi bi işlem miktarına bakılmaksızın Tehlikeli Maddde Faaliyet Belgesi almak , ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluştan hizmet almak zorundadır

TAKSİM TEHLİKELİ MADDE GUVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU

Profoyonel kadrosu ve sektördeki tecrübesiyle kaliteden ödün vermeden hizmet sağlayan lider bir kuruluştur.