HASTANE SEKTÖRÜNDE TMGD

 

          ADR kapsamına giren bir çok sektör bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi de sağlık sektörüdür. Hastanelerde çok çeşitli tehlikeli madde kullanılmakta veya ortaya çıkmaktadır. Bunlardan en önemlisi SDR sınıf 6.2 (UN 2814,UN2900, UN 3291 ve UN 3373) olarak belirtilen bulaşıcı maddelerdir. ADR’ de belirtildiği üzere bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği bilinen ve içermesi muhtemel olan maddelerdir. Patojenler, bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantarlar gibi mikroorganizmalar ve pironlar gibi insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olabilecek ajanlardır. Tıbbi ve klinik atıklar bulaşıcı maddeler kapsamında dikkat edilmesi gereken diğer bir parametredir.
 

          Hastanelerde bulaşıcı maddeler dışında farklı tehlikeli maddelerde bulunmaktadır. Laboratuvarlarda kullanılan kimyasallar, UN 1170 ETANOL(ETİL ALKOL), dezenfektanlar, gazlar, teşhis veya tedavi amacıyla kullanılan radyoaktif malzemeler örnek olarak verilebilir. Hastanelerde sıklıkla kullanılan tıbbi gazlar şunlardır; Oksijen(O2), Azotprotoksit(N2O), Karbondioksit(CO2), Medikal kuru hava, Nitrojen (N), Helyun(He), Sıvı azot, Etilen oksit, Saf asetilen, Argon, vb.

          Bir takvim yılı içerisinde 50 ton ve üzeri tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin TMFB sahibi olması istenirken, hastaneler veya ilaç fabrikaları gibi bazı sınıf1, sınıf 6 ve sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli mallar ile faaliyette bulunan işletmelerin miktarına bakılmaksızın TMFB sahibi olması zorunluluğu bulunmaktadır. Hastaneler ile ilgili olarak T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI’ nca “Sınıf 6.2 Genelgesi (17.08.2017 tarih ve 2017/TMKTDGM-04/TMFB)” yayımlanmıştır. Tüm bu gerekli bilgiler genelgede de belirtilmiştir. Bu genelgeye sayfamızdaki MEVZUATLAR kısmından ulaşabilirsiniz. Kamu hastanelerinin TMGD bulundurma zorunluluğu 01.01.2018 tarihi itibariyle başlamaktadır. Özel şahıs veya tüzel kişilere ait hastanelerin zorunluluğu ise 01.07.2015 tarihi itibariyle başlamış olup,''Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)” alınması gerekmektedir.
 

         Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş (TMGDK) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından TMGD hizmeti alınması veya bünyesinde tam zamanlı bir TMGD görevlendirilmesi gerekmektedir.
Aşağıda TMFB alması ve TMGDK’ dan TMGD hizmeti alması gerekli sağlık kuruluşları sıralanmıştır.

Üniversite Hastaneleri
Üniversite Hastanelerinin Müstakil Klinikleri
Genel Maksatlı Hastaneler
Doğum Hastaneleri
Tıp Merkezleri
Müstakil Diyaliz Merkezleri
Tıbbi ve Biyomedikal Laboratuvarlar
Biyoteknoloji Laboratuvarları ve Enstitüleri
Mikrobiyoloji Laboratuvarları
Tıbbi Araştırma Merkezleri
Müstakil Kan Bankaları ve Transfüzyon Merkezleri
Hayvan Hastaneleri
Hayvanlar Üzerinde Araştırma ve Deneyler Yapan Kuruluşlar
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri

TAKSİM TEHLİKELİ MADDE GUVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU profoyonel kadrosu ve sektördeki tecrübesiyle kaliteden ödün vermeden hizmet sağlayan lider bir kuruluştur.

Hastane , Tıp Merkezi .Diyaliz Merkezi , Polikinlikler saglık kuruluşlarında Tehlikeli Madde Guvenlik Danışmanlığı hizmeti saglayan TAKSİM TMGDK TMGD UZMANI bir kuruluştur