HANGİ FİRMALAR TMGDK HİZMETİ ALMALIDIR

Hangi sektörler TMGD almak zorundadır?

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu kapsamdaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeler.

Miktarına bakılmaksızın taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle örneğin radyoaktif maddeler, bulaşıcı maddeler, zehirli maddeler, patlayıcı maddeler ile iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Kapsamında maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini,

Deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yükler ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetlerini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeleri kapsar.

Buna göre Sağlık Kuruluşları (Hastane,Tıp Merkezleri vb.), Akaryakıt Sektörü, Denizcilik Sektörü, Lojistik Kuruluşları (Dağıtım merkezleri, Depo, Antrepo, Taşımacılar, Depolama Tesisleri,) Perakendecilik Sektörü, Dağıtım Merkezleri, Tarım Kuruluşları Beton Santralleri, Deri Sanayi, Kimya Sanayi, Madencilik Kuruluşları, Deniz gözetim firmaları, Kıyı Tesisleri, Liman İşletmeleri, Kozmetik firmaları, Atık Taşıyan firmalar, şehirlerde bulunan doğal gaz dağıtım şirketleri gibi firmalar zorunlu olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) hizmeti almak durumundadır.