FARKINDALIK VE GÖREVE YÖNELİK EĞİTİM

20 yıllık birikimimizi farklı uzmanlık alanlarımızın çatısı altında buluşturabilen, işletmelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve toplumumuza yönelik çok yönlü hizmetlerimizi her geçen gün çeşitlendirerek, yenileyerek ve sürekli geliştirerek TAKSİM TMGDK olarak sizlere sunmaktan büyük bir onur duyarız. Bilindiği gibi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

ADR Kuralları gereği, Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde görev alan ve faaliyet yürüten tüm sorumluların sorumlulukları gereğince uygun kapsamda eğitim almaları gerekmektedir.

Bu eğitim kara yolu ile taşınan tehlikeli maddeleri sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesi gereklilikleri, araç tip onayları, taşıma evrakları, yük güvenliği, taraflar ve sorumluluklar, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyma, yasal gereklilikler ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanımayı sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

ADR ve Tehlikeli Maddeler

Ulusal ve Uluslararası Mevzuatların İrdelenmesi

Görev ve Sorumluluklar

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı faaliyetleri

Tehlikeli madde sınıflandırma

Araçlar ve taşıma türleri araç tip onayları

Etiketleme, ambalajlama, markalama ve plakalandırma

Taşıma evrakları

Taraflar ve sorumluluklar

Yük ve taşıma güvenliği

Taşınan yüklerin özelliklerine göre ele alınması gereken diğer şartlar

Eğitim süresi: 1 gün (6 saattir)

Kimler Katılmalı: Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında görevi ve sorumluluğu olan işletmeler ve çalışanlar katılmalıdır.