BELEDİYELERDE TEHLİKELİ MADDE TASIMACILIGI VE ADR UYGILAMALARI

Belediyeler, yetki alanları ve mücavir alanlarda faaliyetlerinde tüm sakinlerle ve çevre ile ilgili temizlik, sağlık hizmetleri, atık yönetimi, düzenli depolama sahaları, laboratuvar hizmetleri, evde bakım, dezenfeksiyon, acil durumlarla mücadele, çevre koruma hizmetleri esnasında kullanılan birçok tehlikeli madde bulunmaktadır.

BU tehlikeli maddelerin satın alınması, taşınması, depolanması, kullanılması esnasında ADR konvansiyonuna göre taraflardan biri veya birkaçı olmaktadır. ADR konvansiyonu kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdamı zorunlu olan en aktif sektörlerin başında gelir.

Belediyecilik; insan, hayvan ve çevre ve bunların yaşam olanakları ile birebir ilgili olan yetkili kamu kurumudur.