AMBALAJLAMA.İŞARETLEME.ETİKETLEME VE LEVHA TAKMA

ADR ye tabi tehlikeli maddelerin ambalajlanması sırasında nasıl işaret/etiket/levha/plaka iliştirileceği belirlenmiştir.

Ambalaj üzerinde UN Kodu ve sevkiyat adının yazması işaretleme anlamına geliyor. Etiketleme ise tehlikeli maddenin sınıflandırma türünün gösterildiği renkli paralelkenar etiketlerdir. Araçlara takılacak ise bunun adı levha oluyor ve 25cm*25cm oranında büyültülebilir. Turuncu levha ise tehlike tanımlama ve UN kodunun yer aldığı etiketin büyük olan turuncu renkteki levhadır.

İşaretleme denilen şey UN Kodu belirlenmedir. Sınıf 1/27 ise ayrıca sevkiyat adını da yazmanız gerekiyor. Diğer sınıflarda sadece UN kodu yeterlidir. Eğer tehlikeli maddeye göre ölü balık (Sınıf 9) Yö Düzen okları ve Yonca İşareti de ayrıca ilave edilebilir.

Kapasitesi 450 lt den büyük olan IBC, LP (Large Package) ise ambalajın karşılıklı iki tarafına işaret konmalıdır. Etiketleme de Sınıf 1/7 ise; Sınıf 1 de (5/6) sınıf no etiketi ve (3b) deki özel hüküm de belirtilen etiketlerin de takılması gerekir. Sınıf 7 de (7A, 7B, 7C etiketleri) Azami radyasyon seviyesi, taşıma indeksi ambalajın karşılıklı 2 tarafına konteyner, tank için 4 tarafının etiketlenmesi gerekir. (Kat 1 Beyaz-7/A, Kat 2 Sarı-7 /B, Kat 3 Sarı- 7/C olarak etiketleme yapılır. Bütün bunların bir hesaplaması vardır. Taşıma indeksi – azami radyasyon seviyesi ile kategori ve rengi seçilerek ambalajın etiketlemesi yapılır. Ambalaj sağından solundan altı ve üzerinden 1 m yakından alınan radyasyon ölçümünün 100 ile çarpılması ile bulunur. (Bknz 5.1.5.3.4 –a maddesi – Kat 1 Beyaz en düşük madde ve

Diğer sınıflarda ise Tablo A daki (5) ve (6) sütununda ki etiket numaralı etiketlerin takılması yeterlidir.