AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Akaryakıt Sektörünün tüm izinleri, kontrol ve denetimi; başta Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü yetkisindedir.

Sektörde Kullanılan belli başlı tehlikeli maddeler;

  • UN 1075 Sıvılaştırılmış Doğalgaz
  • UN 1203 Motor İspirtosu /Gazolin/Petrol/Benzin
  • UN 1202 Gazyağı, Dizel Yakıt
  • UN 1223 Kerosen
  • UN 1267 Ham Petrol Yağı (Madeni Yağ)
  • UN 1971 Sıkıştırılmış Doğal Gaz
  • UN 1972 LNG Soğutulmuş Sıvılaştırılmış Doğalgaz
  • UN 3082 Fuel Oil
  • UN 3257 Bitüm

ADR Yönetmeliği kapsamında 01/01/2018 den itibaren bu ürünlerden en az birini yıllık 50 tondan fazla satan ve/veya(50 den az olsa dahi) 300 mt yakınında yerleşim yeri, okul, bina olan her akaryakıt satıcı, toptancı işletme Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmek yada TMGDK dan hizmet almak zorundadır. Yıllık 50 ton altı işlem hacmi olan (ve 300 mt yakınında yerleşim yeri, okul, cami, hastane olmayan) istasyon veya köy pompası ise yılda 2 kez yine bir TMGDK’ya “ADR Muafiyet Raporu” hazırlatmak sureti ile TMKT Genel Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır. Detaylı bilgi için sayfamızı takip etmenizi öneriyoruz.