ADR'de MUAFİYETLER

1. Tam Muafiyet (1.1.3)

2. Kısmi Muafiyetler (1.1.3.6/3.4/3.5)

1.1.3. Maddesi Tam Muafiyet dediğimiz muaf olma maddesinde aslında tek başına ölümcül yada tehlike arz etmeyen, tehlike oluşturmuş olsa bile yeterli önlemlerin alındığı düşünülen madde ve karışımlardır. ADR kitabı içinde ADR ye tabi değildir diye bir ibare ile bunları ADR-TMGD ler saptayabilirler.

Perakende kullanım amaçlı ürünler başta olmak üzere, hobi amaçlı, spor amaçlı, evsel kullanım ve bazı gıda maddeleri içinde belirli limitlerde kullanılan BM kodlu ürün veya karışımlar tam muaf olabilirler. Örnek olarak tenis topları içindeki tehlikeli madde, araçların yakıt depolarındaki benzin, mazot veya kurtarma amacı ile taşıdığımız yangın tüplerindeki kimyasal gaz ve tozlar ADR den tam muaftır. Bunlarda dışında kurtarma amaçlı taşımalar, ilkyardım, dökülmüş tehlikeli maddeyi taşımak gibi bunlarda tam muafiyet kapsamındadır.

Diğeri ise kısmi olarak muafiyet kapsamına giren madde ve muafiyet türüdür. Bazen sınırlı miktar bazen de -miktar ne olursa olsun kısmi olarak uygulanmayacak sözleşme maddesi var- anlamına gelebilir. Örneğin sınırlı miktarda taşınan ilaçlar gibi iç/dış ambalajlarda taşımayı ya da maksimum 1000 kg/lt olarak taşınabilecek maddelerin taşıma kategorisi saptanarak ADR den veya bazı maddelerinden muaf olduğunu görebiliriz. Tabii ki bu muafiyetler tüm madde veya sınıflandırma seçenekleri için geçerli değildir. Ambalajlı taşıma olması ve sınıf 1, sınıf 6.2, sınıf 7 maddelerin olmaması veya bunların izin verilen miktarı aşmaması ya da özel izinle kullanılması veya taşınması gereklidir. Sınırlı miktar muafiyeti tablo a da belirlenen iç ambalaj miktarı aşamayacağını, “0” ise sınırlı olarak miktar muafiyeti olmayacağını gösterir. Kombine ambalaj ile sınırlı miktar muafiyeti olacaksa yani iç ambalaj bir dışı ambalaja girecekse 30 kg/lt yi geçmemesi yada dış ambalaj miktarının Shrinkleme/overpack durumunda 20kg/20 lt geçmemesi gerekir.